Info ~ konst av färgat glas

"Världen står inför stora omvälvningar och vår framtid kommer med största sannolikhet, att snart se betydligt annorlunda ut än idag. Poeter, konstnärer och musiker har genom mänsklighetens historia alltid varit de som har gått mot strömmen och har visat människans kreativa kraft i olika former. Vetenskap och klassisk konst går hand i hand, vilket många stora tänkare är bevis på. Klassisk konst upplyfter människan och bidrar till att sätta hennes egna kreativa kraft i rörelse. Alla människor bär på en gnista skapelsekraft och när idéerna får blomstra fritt, kan människan försätta berg, bevattna öken och nå andra planeter. Begränsningarna sätter vi själva, oftast omedvetna om att de finns. Drömmar och visioner är drivkraften till de viktiga banbrytande upptäckter, som har lyft samhället framåt mot nya höjder. En ny renaissance står och knackar på vår dörr."

"Våga vara fri, gör idag något som du länge har drömt om! Tänk stort!"